Docent presentatietechnieken

In het collegejaar 2019 - 2020 heb ik het vak presentatietechnieken gegeven aan twee klassen deeltijdstudenten. Tijdens deze lessen zijn de basisvaardigheden van (jezelf) presenteren aan bod gekomen alsmede het vormgeven van een presentatie.

Kleine veranderingen al merkbaar

Tijdens deze lessen waren direct al veranderingen merkbaar bij de studenten. Een aantal heb ik extra begeleiding gegeven waar het een presentatie van een boek betrof. Realisatie: Sybit - Software op Maat